ISDUURZAAM

Adviesbureau op het gebied van duurzaamheid, internationale zaken & gender

Vernieuwend adviesbureau Duurzaamheid & Internationale Samenwerking 2.0.

 ISDUURZAAM is een adviesbureau met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van duurzaamheid & internationale samenwerking.

ISDuurzaam helpt ondernemers, maatschappelijke partners en overheden met hun samenwerkingen.
ISDuurzaam ondersteunt overheden en semi-overheden bij beleidsontwikkeling en resultaten.
ISDuurzaam verzorgt de belangenbehartiging voor duurzame bedrijven en maatschappelijke organisaties.
ISDuurzaam vertaalt duurzame ontwikkelingen richting ‘futureproof’ bedrijfsstrategieën.
ISDuurzaam heeft een sterk politiek netwerk en gevoel.

Expertise-gebieden:

tickDuurzaamheid: biobased economy, circulaire economie, innovatie, grondstoffen, ketens.
tickInternationaal: sustainable development goals, klimaatverandering, internationaal MVO.
tickGender: duurzame economische ontwikkeling, empowering van vrouwen.

ISDUURZAAM wil bijdragen aan een vredelievende, ontwikkelde en gezonde wereld.

 BEZOEK ONZE WEBSITE  

ISDUURZAAM