Social links

  connect@degroenebocht.nl          

Nieuwe huurders: Blauw Begeleiding

leer- en ontwikkelingsbegeleiding

Blauw staat symbool voor intuïtie en inzicht, maar ook voor sprookjes. Daarmee past het precies binnen het gedachtegoed waar wij voor staan: willen is kunnen, dromen zijn er om te verwezenlijken en daarbij is ‘the (blue) sky the limit’.

Vanuit onze onderwijservaring merkten we dat het bij leer- en studiebegeleiding niet zo zeer om het optimaliseren van de lesstof gaat, maar nog veel meer om inzicht, vertrouwen en geloof, in het kennen, maar ook in het kunnen. In onze leermethodes proberen we het ‘hoe’ en ‘waarom’ meer naar voren te laten komen dan alleen het ‘wat’.

Studie- en leerknelpunten zijn vaak geworteld in en verbonden aan diepere ontwikkelingspunten. Op een open, lichte manier bieden we ook verder gaande ontwikkelingsbegeleiding, op allerlei verschillende vlakken. Op creatieve wijze proberen we, zowel ‘kleine’ als ‘grote’, mensen zelf tot inzichten te laten komen, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van metaforen en beeldspraak.

Blauw Begeleiding is zelf ook nog volop in ontwikkeling en daarom wordt de begeleiding tegen minimale bedragen aangeboden. Sterker nog, als ‘klant’ bepaal jij wat je betaalt en wat je de begeleiding waard vindt. In deze ontwikkelingsfase vinden we het belangrijk dat de begeleiding, in welke vorm dan ook, een wederzijdse waarde kent, waarbij beide partijen de mogelijkheid krijgen om verder te leren en te ontwikkelen.

Onbedoeld lijkt de toegenomen leer- en huiswerkbegeleiding van de afgelopen jaren sociale (onderwijs)ongelijkheid in de hand te werken. Als tegenstreven richten wij ons daarom voornamelijk op groepen die zich zulke begeleiding normaliter niet kunnen veroorloven.

Voor meer informatie:

BEZOEK ONZE WEBSITE

Nieuwe huurders: Blauw Begeleiding