Social links

  connect@degroenebocht.nl          

PILP & PRO BONO CONNECT

Het Public Interest Litigation Project (PILP) en clearinghouse Pro Bono Connect zijn projecten van het Nederland Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Beide werken aan de verspreiding en verbetering van mensen- en burgerrechten in Nederland.

Het doel van het PILP is om met strategisch procederen juridische en sociale veranderingen voor elkaar te krijgen, daar waar alleen lobbyen, campagnevoeren en overleggen tekortschieten. PILP richt zich op mensenrechten in Nederland en heeft dossiers lopen over zaken als de bescherming van privacy, etnisch profileren, het uitsterfbeleid van woonwagenkampen tot over vergunningen voor wapenexport. Bij elke zaak worden NGO’s, advocaten, wetenschappers en deskundigen betrokken met wie het PILP actief zoekt naar de beste manier om een zaak juridisch aan te pakken. Kijk op onze site voor meer informatie: www.pilpnjcm.nl
Pro Bono Connect brengt maatschappelijke organisaties in contact met advocaten van grote kantoren die gratis (pro bono) advies geven of procederen. Pro Bono Connect richt zich op juridische vragen die van strategisch belang zijn voor NGO’s. Dat kunnen vragen zijn op het gebied van mensenrechten (in brede zin), milieu, natuur, etc., maar ook vragen betreffende de organisatie zelf, zoals over de structurering van fondsen, arbeidsrechtelijke relaties en fiscale aangelegenheden.
Bezoek de site van Pro Bono Connect: http://probonoconnect.nl/

BEZOEK ONZE WEBSITE

PILP & PRO BONO CONNECT