Social links

  connect@degroenebocht.nl          

Wie is DGB: Het Wereld Natuur Fonds

Aaron Vermeulen van World Wide Fund for Nature

Iedereen kent het Wereld Natuur Fonds (WNF) met als symbool de reuzenpanda. Dit is de Nederlandse tak van World Wide Fund for Nature. En voor hen werkt Aaron. Woonde hij een half jaar geleden nog in de Filippijnen, werkt hij nu in De Groene Bocht.

In de functie van senior-adviseur financiën en zoet water gaat hij voor een duurzamer beheer van water. De natuur is namelijk afhankelijk van zoet water. Hij betrekt banken en bedrijven om gezamenlijk aan dit wereldprobleem te werken. Als dit niet gebeurt kan het ertoe leiden dat over tien jaar en geen textiel meer uit de desbetreffende landen kan worden gehaald. Zijn taak is bewustwording te creëren bij financiële instellingen rondom risico’s ten aanzien van water maar ook echt daadwerkelijke plannenmakerij om de behandeling en het gebruik van water te verbeteren.

Neem bijvoorbeeld het meer Naivasha in Kenia. Het huisvest 2000 nijlpaarden, maar daarnaast was het ook de bron voor de boeren om hun bloembollen te kweken. Als het zo door was gegaan, was er binnenkort geen nijlpaard die daar kon bivakkeren. En omdat 10% van het BNP bestond uit export van bloembollen en niemand zich bezig hield met de watersituatie was er echt wel nood aan de man. Bewoners, lokale overheid en de bloemenboer werden door WWF bij elkaar gebracht om samen met het in het leven geroepen Waterschap het water duurzaam te gaan beheren. En met succes. Nog steeds tevreden nijlpaarden en de bloembollen schieten de grond uit in het voorjaar. Dit heet in de termen van WWF Water Stewardship. Iedereen is afhankelijk van zoet water om te gedijen, mens, dier en bedrijf.

Het was dan ook logisch toen Aaron terug kon naar zijn thuisstad Amsterdam, in De Groene Bocht te vestigen. Door vrienden en collega’s in de duurzame sector aangeraden, maar binnen deze wereld ook gekend als begrip. En nu werkt hij vanaf deze homebound met collega-ondernemers die in ieder geval één gemene deler hebben; duurzame ontwikkeling. Hij noemt de innovatieve ideeën die hij bij DGB tegenkomt inspirerend, een mooie plek om te werken en ziet kansen en samenwerkingen. De aanspraak in de gezamenlijke lunchruimte of bij de koffieautomaat zijn fijn. ‘Men weet waar je het over hebt’, aldus Vermeulen.

 BEZOEK DE WEBSITE  

Wie is DGB: Het Wereld Natuur Fonds