Social links

  connect@degroenebocht.nl          

WWF International

Water is Everybody’s Business

WWF werkt vanuit de Groene Bocht aan het mondiale Water Stewardship programma. Het programma richt zich op het beschermen van de zoetwater ecosystemen in 16 grote riviergebieden over de hele wereld. WWF heeft hierbij een vernieuwende aanpak door zich te richten op bedrijven en financiële instellingen die opereren in supply chains die afhankelijk zijn van goed waterbeheer. Bedrijven en financiële instellingen investeren vaak voor langere tijd in productiefaciliteiten en infrastructuur in deze gebieden en zijn daardoor gevoelig voor risico’s die slecht waterbeheer met zich meebrengt. WWF werkt samen met deze partijen om anderen belanghebbenden te mobiliseren, gezamenlijk actie te nemen, investeringen in duurzame water infrastructuur te realiseren en overheden te stimuleren hun watervoorraden beter te beheren.

BEZOEK ONZE WEBSITE

WWF International